عطرهای مشابه Creed Aventus

در جدول زیر 6 عطر با رایحه ای مشابه و نزدیک به اونتوس که از بالاترین میزان بازخورد عمومی و همچنین محدوده قیمت مناسب تر برخوردار هستند نمایش داده شده است.

بیشتر بخوانید

چگونه عطرهای ناخواسته را حذف کنیم؟

اگر رایحه ای دلخواهتان نبود، می توانید با چنین ترفندهایی اثرات ناخوشایند بو را از بین ببرید.

بیشتر بخوانید

عملکرد جاوانول

جاوانول؛ صرفاً نت صندل بو نیست. جنبه های بویایی دیگر آن و آستانه ی پایینش، باعث شده مقادیر جزئی این ماده، به انواع عطرها حجم و درخشندگی وارد کند.

بیشتر بخوانید

جاوانول

جاوانول، از ترپِنتاین به دست آمده از درخت کاج ساخته می شود. این اطمینان دوباره ای است که گونه های عمومی ]کاج[ به حفاظت از گونه های در معرض انقراض (اس. آلبوم) کمک می کنند.

بیشتر بخوانید

جایگزین های صنعتی اسانس چوب صندل

در انتهای دهه 1930، یافته های اتفاقی از «تِرپِنیل سیکلوهگزانول ها» باعث شد ترکیبات صندل بو به وجود آید.

بیشتر بخوانید

اسانس روغنی چوب صندل

اسانس روغنی چوب صندل برای رایحه چند وجهی چوبی، خامه ای، شیرین، گرم، جانوری و طبیعی اش، برای خواص برجسته ترکیبی و تثبیت کننده اش باارزش است.

بیشتر بخوانید

مواد اولیه عطاری - مواد صنعتی

بسیاری از مواد شیمیایی در طبیعت کشف و متعاقباً به صورت مصنوعی ساخته و برخی دیگر ثمره تخیل شیمیدان بوده و هیچ گاه در طبیعت وجود نداشته اند.

بیشتر بخوانید

مواد اولیه عطاری - مواد طبیعی

به موادی که از طریق تکنیک های جداسازی فیزیکی، از قبیل تقطیر و عصاره گیری و از منابع طبیعی به دست می آیند، مواد اولیه طبیعی گفته می شود.

بیشتر بخوانید

نمونه های مشک کستوری (کشمیری)

حال که به تفضیل درباره ی مشک کستوری صحبت کردیم و قانونی و غیرقانونی بودن آن را بررسی نمودیم، به توصیف نمونه هایی از آن می پردازیم:

بیشتر بخوانید

تجارت مشک

مقادیر بسیار زیاد مشک در چرخه نشان می‌دهد که نه پیمان سایتس و نه قوانین ملی که شکار آهوی مشک را ممنوع کرده‌اند، تاثیر زیادی نداشته اند.

بیشتر بخوانید

آیا مشک غیرقانونی است؟

وضعیت قانونی مشک بستگی به وضعیت قانونی منبع آن دارد

بیشتر بخوانید

چه کسانی مشتاق مشک اند؟

تا سال ۱۹۹۶، بخش عطرسازی حدود 15% مشک تولیدشده‌ی جهان را جذب می کرد، اما در سال ۲۰۱۲، بخاطر پیمان سایتس و کم شدن منابع قانونی، این به 10% کاهش پیدا کرده بود.

بیشتر بخوانید