• بازاریابی رایحه :  (Scent Marketing)

در محیط کسب و کار رقابتی امروز ایجاد و تثبیت تجربیات به یاد ماندنی و ارتباط عاطفی با مصرف کنندگان یک اصل و مزیت به حساب آمده و در روند رضایتمندی مشتری و ایجاد و حفظ وفاداری بلند مدت تاثیر مستقیم و بسزایی دارد.

رایحه دارای قوی ترین و محسوس ترین تجربه و تداعی عاطفی میان تمام حواس است. با استفاده از این ماهیت انتزاعی و تداعی آنی، هر برندی قادر به ارتباط عاطفی با مصرف کنندگان در سطحی عمیق و تاثیر گذار و  ایحاد یک تجربه به یاد ماندنی در ذهن مخاطب می باشد.

  • تبلیغات عصبی :  (Neuro Marketing)

استفاده از رایحه در تبلیغات عصبی (Neuro Marketing) و همچنین در معرفی کالا یا خدمات، از بالاترین تاثیر در بین حواس برخوردار است و امروزه به عنوان یک روش نوین، کارآمد و پر بازخورد در جذب مشتریان جدید، افزایش فروش، و آگاهی و درک ارزش های ارایه شده و گسترش شناخت برند توسط کمپانیها بزرگ بکار گرفته میشود

با ما در تمـاس باشـید و از راهـکارهای مبتنی بر رایحـه متناسـب با کسب و کار خود مـطلع شـوید.