Ferrari Fragrance Case For Iphone 6

مفهومی نو آورانه که به شما اجازه میدهد تجربه ای جدید از رایحه را با خود همراه داشته باشید.

اکنون شما میتوانید عطر دلخواه خود را هر کجا و هر زمان از طریق گوشی همراه خود حس کنید. 

در طراحی که برای قاب گوشی های آیفون 6 در نظر گرفته شده 2 عطردان 25ml در نظر گرفته شده که در پشت قاب جای گرفته و به راحتی قابل تعویض است.

اکنون میتوانید رایحه عطرهای دلنشین  Ferrari Black  و  Ferrari Sucderia Red به همراه داشته باشید.


قاب گوشی قاب گوشی آیفون 6 Ferrari Fragrance Case For Iphone 6 Ferrari Fragrance Iphone 6 قاب عطری Ferrari Sucderia Red Ferrari Black