برندها

چرم

چرم

به دليل بوي ناخوشايند بوي چرم آن را با ديگر رايحه ها مثل ترکيب با گل مخملي و ديگر نمونه ها ترکيب ميکنند تا به بک رايحه بسيار مطبوع برسند...\r\nريشه استفاده از چرم در صنعت عطر سازي به قرن 16 بر مي گردد