برندها

گلدار ميوه اي خوراکي

گلدار ميوه اي خوراکي

طيف وسيعي از رايحه هاي گلدار ميوه اي به طور مداوم در حال گسترش است. ترکيبات اين دسته شامل: ترکيب کارامل، شکر، شکلات، آب نبات با عطرهاي گلدار ميوه اي مي باشد.