برندها

معطر سرخس مانند

معطر سرخس مانند

ترکيبات اين گروه عبارتند از: تنوع هاي سبز چمن و برگ، علاوه بر اجزاي معطر اسطوخودوس، رزماري و چوب